Правилници и акти Прекршајног суда у Суботици


Акт о безбедности информационо-комуникационих система, 05.02.2024. године Pdf
Правилник о измени Правилника о ближем уређивању начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, 03.01.2024. године Pdf
Правилник о видео-надзору, 03.03.2022. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, 04.01.2021. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Суботици за 2017. годину, 30.11.2016. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Суботици за 2016. годину, 29.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Суботици за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf