Рад са странкама

Радно време Прекршајног суда у Суботици је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена, а судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације или уверења од 12.00 до 14.00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима председник или заменик председника, сваког петка од 12.00 до 13.00 часова, уз заказивање пријема код административно-техничког секретара.

 024 554-955, 024 641-160
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.