Rad sa strankama

Radno vreme Prekršajnog suda u Subotici je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Pismena se mogu predavati sudu u toku celog radnog vremena, a sudski spisi se mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije ili uverenja od 12.00 do 14.00 časova.
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik ili zamenik predsednika, svakog petka od 12.00 do 13.00 časova, uz zakazivanje prijema kod administrativno-tehničkog sekretara.

 024 554-955, 024 641-160
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.