Sudska uprava Prekršajnog suda u Subotici

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Subotici čine:

• Predsednik suda, Tanja Vladušić Rudić

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Senka Šuković, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Šef pisarnice, Gordana Zakić

Odgovorna je za kompletan rad pisarnice, o radu pisarnice obaveštava predsednika suda i zamenika predsednika.

• Administrativno-tehnički sekretar, Tatjana Ivošević

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.

• Tehničar za IT podršku, Miloš Kosanović

Vodi jedinstveni registar sankcija i jedinstveni registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa i briše podatke iz registra.