Kontakti Prekršajnog suda u Subotici

Prekršajni sud u Subotici

 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1
PAK 450163


Matični broj: 08896224
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400433

Sudska uprava

Admnistrativno tehnički sekretar, Tatjana Ivošević

 024 554-955 ; 024 641-160
 024 554-955
 prekrsajnisudsub@mts.rs

Pisarnica

Šef pisarnice, Gordana Žakić

 024 641 167

Računovodstvo

Šef računovodstva, Brigita Fabijan

 024 555 580

Odeljenje suda u Bačkoj Topoli


 24300 Bačka Topola, Petefi Brigade 5
PAK: 440570


 024 715-456
 024 715-670
 odeljenjebt@mts.rs

Odeljenje suda u Malom Iđošu


 24321 Mali Iđoš, Glavna 32
PAK: 443110


 024 731-420
 024 731-420
 sudijami@yahoo.com