Skip to main content

Spomenik Aleksandru Lifki

Aleksandar Šandor Lifka (1880-1952) je 1900. osnovao prvi putujući bioskop u tadašnjoj Austrougarskoj a u Subotici je već 1910. otvorio prvi stalni bioskop. Osim toga snimao je filmove i tako dao veliki doprinos evropskoj kinematografiji.