Skip to main content

Gradski muzej

Gradski muzej je kompleksnog tipa sa arheološkom, etnološkom, istorijskom, umetničkom, prirodnjačkom zbirkom i zbirkom legata. Muzej je smešten u palatu koju su u stilu darmštatske secesije 1906. projektovala braća Vago. Njihova dela uvek krasi motiv ptica, vidljiv i na ovoj zgradi.