Skip to main content

Turistički informativni centar

Turistički informativni centar se bavi turističkom promocijom grada i okoline, te davanjem informacija u vezi smeštaja, gastronomske ponude, transporta, zabavnog i kulturnog programa i raznih drugih servisnih informacija koje su namenjene kako domaćim i stranim turistima tako i Subotičanima. U TIC-u se mogu dobiti besplatne brošure, mape i mesečni repertoari.