Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Суботици

25.01.2018. године, Суботица

Дана 25.01.2018. године, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Суботици, на којој је разматран извештај о раду за 2017. годину, План рада за 2018. годину, Програм решавања старих предмета, као и радна верзија текста Амандмана на Устав Републике Србије.
По предоченим извшетајима о раду за 2017. годину утврђено је да је суд постигао солидне реултате, како у броју решених предмета, тако и посебно у погледу квалитета рада обзиром да је број укинутих одлука по жалбама мањи од 20%. Резултати рада су доступни јавности на сајту Прекршајног суда у Суботици.
На Колегијуму је усвојен План рада за 2018. годину у погледу расподеле предмета, тако и у погледу ангажовања судија на поступању по предметима у одељењима суда у Бачкој Тополи и Малом Иђошу.
Програмом решавања старих предмета утврђен је тачан број нерешених предмета по судијској реферади и одређене су мере поступања и контроле рада како би се тај број нерешених старих предмета који износи 1,55% од укупног броја нерешених предмета смањио у првом и другом кварталу имајући у виду прилив предмета такве врсте у 2018. години.
Колегијум је разматрао радну верзију текста Амандмана на Устав Републике Србије и усвојио следеће закључке:

- Рок за јавну расправу је непримерен када се ради о изменама Устава;
- Избор судија првостепених судова, само од кандидата који су завршили посебну обуку у институцији за обуку у правосуђу доводи у неравноправан положај кандидате који испуњавају услове за судије;
- Улога министра правде у поступку разрешења судија не иде у правцу већег квалитета, самосталности и независности судија.
- Састав Високог савета судства је споран у односу на ранија решења, а исте примедбе се односи и на начин одлучивања Високог савета судства, као и на избор председника тог тела који се према предлогу бира из редова чланова који нису судије.

Закључено је да се примедбе и сугестије на радну верзију измена Устава доставе Удружењу судија прекршајних судова Републике Србије, као допринос јавној расправи, а ставове би заступао председник Главног одбора Удружења на округлим столовима заказаним од 05.02. до 08.03.2018. године.