Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Суботици

26.01.2017. године, Суботица

Дана 26.01.2017. године, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Суботици, на којој је разматран годишњи извештај о раду суда, програм решавања старих предмета у 2017. години, којим су утврђене мере за спровођење програма решавања старих предмета и смањење броја тих предмета. Истим програмом одређен је Тим за праћење смањења броја старих предмета, који сачињавају председник и заменик председника суда и шеф писарнице Драган Глоговац.