Одржан састанак судија Прекршајног суда у Суботици са представницима ПУ Суботица

10.01.017. године, Суботица

Дана 10.01.2017. године, одржан је састанак представника МУП-а, ПУ Суботица, Одељење Саобраћајне полиције и судија Прекршајног суда у Суботици. Тема разговора је била анализа рада по предметима из области саобраћаја у 2016. години, са посебним освртом на статистичке податке о решеним предметима, на ефикасност у поступању, решавање захтева по хитном поступку, извршења заштитних мера као и казнену политику. Закључено је да је број решених предмета већи од прилива у 2016. години.
У циљу побољшања ефикасности разговарало се о комуникацији државних органа, првенствено о електронској комуникацији у погледу достављања различитих аката од захтева за покретање поступка до извештаја о извршењу заштитних мера итд.