Skip to main content

Rajhl - Galerija Moderne umetnosti Likovni susret

Palatu je 1904. godine. sazidao arhitekta Ferenc Rajhl za svoj dom i arhitektonski biro. Skupoceni materijali, neobična kombinacija boja, razigrana forma fasade, enterijera i dvorišta, izuzetan su primer secesijske arhitekture. Danas se ovde nalazi Galerija moderne umetnosti Likovni susret.