Skip to main content

Katedrala

Građevina kasnog baroka, u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice, Sv. Terezi Avilskoj čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Katedrala je podignuta 1779. i od tada je nekoliko puta je obnavljana. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.