Јавне набавке Прекршајног суда у Суботици, 2017. година

Прекршајни суд у Суботици је дана 30.01.2017. године усвојио План јавних набавки. Како су процењене вредности набавки испод износа од 500.000,00 динара, не подлежу примени Закона о јавним набавкама.