Одржан округли сто и обука судија и судијских помоћника прекршајних судова у Суботици, Сомобру, Сенти, Кикинди и Бечеју

23.04.2019. године, Суботица

Дана 23.04.2019. године у седишту Прекршајног суда у Суботици, а у организацији Удружења судија прекршајних судова Републике Србије уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) одржан је округли сто и обука судија и судијских помоћника прекршајних судова у Суботици, Сомобру, Сенти, Кикинди и Бечеју на тему "Мигранти као извршиоци прекршаја".
Уводна излагања поднели су:
- судија и председник Прекршајног суда у Суботици Љубо Симић, на тему "Прекршајни поступак према малолетним мигрантима",
- судија и председник Прекршајног суда у Новом Саду, Каменко Козарски на тему "Начело протеривања и враћања (non-refoulment"),
- судија и заменик председника Прекршајног суда у Сремској Митровици, Влајко Дреновац на тему "Примена нових Закона о странцима, Закона о граничној контроли и Закона о азилу и привременој заштити",
- судија и председник Прекршајног суда у Београду на тему "Споразум о признању прекршаја у поступку против странаца".
У раду округлог стола учешће су узели представници Центра за социјални рад у Суботици и представници Регионалног центра граничне полиције према Мађарској.
Циљ едукације је унапређивање знања свих учесника у поступцима који се воде против странаца-миграната, усаглашавање судске праксе и упознавање судија са међународним стандардима, као и побољшање сарадње са представницима граничне полиције и центрима за социјални рад.